Skip to main page content

gall-chnò n.f.

[Gall n. + cnò n.]

forms

singular

nominative

genitive

plural

nominative

senses

 • I.1. A walnut.
  • 1976
   Bith-Eòlas 113
   Tha cìrean-na-maighdinn-mhara ’nam beathaichean beaga, ann an cruth gallchnò, ach tre-dhearcach.
  • 2004
   Tocasaid ’Ain Tuirc 36
   Cha robh e riamh air am faicinn: gall-chnothan liorcach agus cnothan cruinne calltainn.
 • I.2. The walnut tree.
  • 1841
   Ceann-iùil an Fhir-imrich 74
   Roghnaicheadh am fear ìmrich am fearann air am faic e ’na seòrsana de dh’fhiodh cruaidh a leanas:— [...] a ghall-chnò.
 • I.3. The wood of the walnut tree.
  • 1993
   Gairm 164 299
   Bha truinnsearan air bàrr a’ bhalla, bhos cionn nam pannal gall-chnò.
 • II. As a modifier.
 • With crann n. and craobh n.: the walnut tree; a walnut tree.